www.AvisThailand.com    
บริการรถตู้พร้อมคนขับทั่วประเทศไทย

Tel. 662-2511131-2

662-2555300-4

บริการใหม่รถพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้เดินทางระหว่างนั่งดูทิวทัศน์ โดยการเดินทางที่มีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าที่จะทำให้ถึงจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและรวดเร็ว พร้อมทั้งยังประหยัดค่าน้ำมัน และได้เที่ยวตามแผนที่วางไว้

" สะดวก สบาย ประหยัดเวลา คุ้มค่าการเดินทาง "

ถามราคา กับ AVIS ก่อน !!! เพื่อราคาพิเศษ

  • สะดวกสบาย
  • ชำนาญเส้นทาง
  • ประหยัดเวลา
  • ถึงจุดมุ่งหมายที่แน่นอนและรวดเร็ว
  • ใช้ได้ทั้งบัตรเครดิต หรือ เงินสด
  • ไม่ต้องมีใบขับขี่
  • ไม่ต้องกำหนดระยะทาง
  • สบาย สบาย เที่ยวไหนก็สามารถไปได้
จองรถเที่ยวสบาย สบาย  20%

Special daily rate from / ราคาเริ่มต้น !!!!


สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
copyright